ÖTTEVÉNY-KUNSZIGET KERÉKPÁRÚT – HÍREK

Műszaki átadás-átvételi eljárás megindítása.

Október 24.-én kezdetét vette a műszaki átadás-átvételi eljárás. Az eljárás eredményesen zárult, a kivitelezéssel kapcsolatos problémák nem merültek fel. Ezt követően az útszakasz forgalomba helyezéséhez szükséges engedélyezési eljárás megindítására kerül majd sor.

Befejeződtek a kerékpárút építési munkálatai.

Október első hetében befejeződtek a kerékpárút építési munkálatai. A kivitelezést végző Földmű-Ép 2004 Kft. a vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően, de a vállalási határidőt megelőzően jelentette készre a beruházást, így rövidesen kezdetét veszi a műszaki átadás-átvétel folyamata.

Sikeres Szemléletformáló programok a Beszt Feszt fesztivál keretében

Az idén első alkalommal megrendezett zenei fesztivál keretében nagy érdeklődés mellett zajlottak a pályázat szemléletformáló programjai. A gyermekek számára meghirdetett ügyességi kerékpáros versenyen három korcsoportban 24 induló vett részt. A kerékpáros rajzversenyre a települések óvodásai és iskolásai közel 100 rajzot készítettek. A Vörös Kereszt helyi szervezetének közreműködésével  zajlott egészségmegőrző programok is népszerű elemei voltak a fesztiválnak. A versenyek eredménylistái itt olvashatók. A versenyzőknek ez úton is gratulálunk!

Az építési munkák első szakaszának befejezése

A kerékpárút építésének első fázisában a belterületi útszakaszok kialakítására, illetve megépítésére kerül sor. A Táncsics Mihály utca Fő úttól „búcsú térig” terjedő szakaszán burkolatszélesítés és burkolati jel felfestés, míg a Táncsics út és a Szabadság út közötti szakaszon teljes útpálya építés történt. A csomópontok kialakításánál a tervezők a távolabbi tervek között szereplő gépjármű közlekedésre alkalmas út kiépítésének szempontjait is figyelembe vették.

A kivitelezési folyamatának megkezdése

A kivitelezés folyamata a terület-előkészítési fázissal vette kezdetét. Ez a nyomvonalat érintő területek rendezését, a növényzet eltávolítását jelentette. A tervezés folyamatában az Önkormányzat nagy figyelmet fordított a fásszárú növények védelmére, így fakivágásra csak azon esetekben került sor, ahol azt a nyomvonal optimális (balesetmentes és költséghatékony) elvezetése szükségessé tette.

Lezárult a területszerzés folyamata.

A közel 2000 m hosszú nyomvonal építéséhez a saját területeken kívül, 7305 m2 idegen terület igénybevételére volt szükség. Ez utóbbi területek 14 helyrajzi szám között oszlottak meg. Az érintett tulajdonosok száma 113 fő, és egy ingatlan vonatkozásában a Magyar Állam. A tulajdonszerzés formája 61 esetben ajándékozás, 52 esetben adásvétel, 3 esetben kisajátítási eljárás volt.

Az Önkormányzat ez úton is köszöni az érintettek - beleértve a közreműködő hatóságokat is - együttműködését, illetve az ajándékozók esetében a közös célhoz való hozzájárulást.

Öttevény-Kunsziget közötti kerékpárforgalmi út kialakítása

Tájékoztató közbeszerzési eljárás megindításáról

2018. április 14.-én került kiírásra az

„Öttevény-Kunsziget közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása”

című (TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00009 kódszámú) pályázat építési feladatait ellátó kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás. Az eljárásindító dokumentáció az alábbi címekre kattintva  letölthető:

Tájékoztató közbeszerzési eljárás lezárásáról

Eredményesen zárult a pályázat kivitelezői feladatait ellátó vállalkozó kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás.

Az ajánlattételre felkért öt vállalkozók közül négy adott ajánlatot. Az eljárás során két ajánlattevő esetében érvénytelenségi ok merült fel, amely nem volt orvosolható, míg egy ajánlattevő ajánlatát visszavonta.

A nyertes, egyben ár szempontjából legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozó, a Földmű-Ép Kft. lett. A vállalkozói díj, bruttó 104.994.151,-Ft, amely 20.534.151 Forinttal meghaladja a pályázatban e tevékenységre rendelkezésre álló összeget. A különbözetet mindkét Kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzített támogatási aránynak megfelelően, saját költségvetéséből biztosítja.

A vállalkozói szerződés aláírására legkorábban, 2018. június 12.-én kerülhet sor.

2018. június 6.

A kapcsolódó dokumentumok itt elérhetők: