Intézmények

Általános Iskola
Címünk: 9153 Öttevény, Fő u. 143.
Iskola vezetője: Nánainé Kozári Erika
Telefon: 06 96 / 485 023

Iskolánk honlapja az alábbi címen elérhető. Kérjük látogasson meg bennünket!
Öttevényi Általános Iskola

Mackó - Kuckó - Napköziotthonos Bölcsőde és Óvoda
Címünk: 9153 Öttevény, Fő u. 105.
Bölcsöde-óvoda vezetője: Benkőné Krankovits Melinda
Telefon/fax: 06 96 / 485 276
E-mail: mackokucko@ovoda.axelero.net

Magunkról

Óvodánkban, bölcsödénkben, jól felszerelt csoportszobák , tornaterem, és hatalmas gyermekbarát, sok mozgásfejlesztő játékkal ellátott udvar áll a gyermekek rendelkezésére. Nevelőmunkánkat a sját készítésű , helyi óvodai programunk szellemében végezzük.

Tevékenységünkkel a gyermekek testi , lelki , szellemi kibontakozását, fejlődését segítjük. Igyekszünk megfelelni az óvodával szemben támasztott követelményeknek, társadalmi igényeknek és el szeretnénk érni , hogy az óvodásaink sikeresek legyenek, és kudarc nélkül kezdhessék el az iskolát. A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve szervezzük a velük való foglalkozásokat, játékosan , sok mozgással. Jól felkészűlt , szakosodott , gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus , szociálpedagógus végzettségű óvónők nyújtanak ehhez segítséget. Az egészséges életmódra nevelés, egészségmegőrzés, valamint a hagyományőrzés , ápolás , nevelő munkánk fő profilja.

A gyermekek számára nyújtott ismeretanyagot a jeles napok köré csoportosítjuk, sok élménnyel tűzdelve: szüret, kirándulások, színházlátogatások, családi délutánok, oviolimpia, ünnepi készülődések, koncert látogatások. Nevelőmunkánkban kiemelt helyet foglalnak el a népi dalos játékok, népi kismesterségek, népi mondókák, népmesék. Hagyományőrző néptánccsoportunk színesíti óvodánk életét, egyben fejlődik a gyermekek mozgása, ritmusérzéke, hallása. Óvodánkban, bölcsödénkben a szakmai munka minőségének biztosítása, partnereink megelégedettsége érdekében kiépítettük a Minőségfejlesztő rendszert.

Helyi nevelési programunk garantálja, hogy óvodásaink érzelmi biztonságban, gyermekbarát, esztétikus környezetben tölthessék mindennapjaikat. Ehhez biztosítjuk a harmonikus légkört. Céljaink elérésében feltétlenül számítunk a család partneri együttműködésére.