Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tevékenység szabályozása

Alapvető jogszabályok

Feltöltés alatt!

Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Polgármesteri Hivatal ügyrendje

Önként vállalt feladatok

Feltöltés alatt!

Hatósági ügyintézés

Igazgatási ügyek

Működési engedély

Telephely engedély

Anyakönyv

Hagyatéki eljárás

Méhészet

Fakivágás

Közterület felbontás

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése

Adóügyek

Gépjárműadó

Iparűzési adó

Kommunális adó

Idegenforgalmi adó

Talajterhelési díj

Termőföld bérbeadása

Desztilláló berendezés bejelentése

Adóigazolás

Fizetési könnyítés, adómérséklés

Határidők

Bankszámlaszámok

Átvezetés, túlfizetés

Szociális ügyek

Ápolási támogatás

  Lakásfenntartási támogatás

   Rendkívüli települési támogatás

    Gyógyszertámogatás

     Temetési támogatás

      Szociális kölcsön

       Beiskolázási támogatás

        Óvodáztatási támogatás

        Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

         Szociális étkeztetés

         Házi segítségnyújtás

         Közszolgáltatások

         Szociális

         Gyermekjóléti szolgálat

         Szociális étkeztetés

         Házi segítségnyújtás

         Köznevelés

         Feltöltés alatt!

         Közművelődés

         Feltöltés alatt!

         Adatbázisok, nyilvántartások

         Működési engedélyek nyilvántartása

         Nyilvántartás 2009. 10. 01. előtt kiadott működési engedélyekről

         Szálláshely nyilvántartás

         Telepengedélyek nyilvántartása

         Adóhatósági nyilvántartások

         Döntéshozatal, ülések (képviselő-testületi ülések)

         Ülések szabályai

         Feltöltés alatt!

         Testületi meghívók

         Testületi előterjesztések

         Testületi jegyzőkönyvek

         A szerv döntései (koncepciók, tervezetek, javaslatok)

         Önkormányzati rendeletek

         Képviselő-testület munkatervei

         Feltöltés alatt!

         Pályázatok

         Közérdekű adatok