Jelöltek

Benkőné Krankovits Melinda

Benkőné Krankovits Melinda vagyok, 43 éves. Születésem óta itt élek családommal. Az általános iskola elvégzése után Csornán, az Óvónői Szakközépiskolában érettségiztem, majd a soproni Óvónőképző Főiskolán szereztem diplomáimat. 2000-től a helyi óvodában helyezkedtem el. 19 évig itt dolgoztam, melyből 5 évig az intézmény vezetője voltam. Több éven át a község Közalapítványának elnöki teendőit is elláttam. A Vöröskereszt munkáját aktívan segítettem.
Eddigi tapasztalataimmal úgy vélem, hogy a jövőben tudnám segíteni, képviselni a település fejlődését, esetleges problémáinak megoldását.
Előzetesen néhány javaslatot vázolnék fel: a falu lakosságával való kapcsolattartási formák kibővítése; közösségi élet felpezsdítése helyiségek létesítésével; családi rendezvények szorgalmazása, szociális háló megerősítése; óvoda fejlesztése; új építési telkek kialakítása
Szeretném megköszönni mindenkinek a bizalmat, akik szavazatukkal október 13-án megtisztelnek!
Tisztelettel:
Benkőné Krankovits Melinda
képviselőjelölt

Dr. Bider Zsolt

Tisztelt öttevényiek, kedves falubeliek!

Dr. Bider Zsolt vagyok, Falunk polgármestere. Születésem óta itt élek Önök közt -feleségemmel és két gyermekemmel- immár 52 éve. Okleveles gépészmérnök és mérnök–közgazdász végzettségem van, melyhez 2014-ben a doktori címemet is szereztem. 2000-ben résztulajdonosként létrehoztam a forgácsolással foglalkozó MIKRON Mikronwerk-SPG Kft-t, amelyet 2014-ig ügyvezető igazgatóként irányítottam. E mellett a győri Széchenyi István Egyetemen oktató és kutatómunkát végeztem.

Közéleti munkámat képviselőként kezdtem, majd 2014-től mint polgármester veszek rész a közösség életében. Sikeresnek mondhatom magam, mert Önök, a képviselőtársaim, és hivatali munkatársak segítségével az elmúlt öt évben elértük azokat a célokat, amik ígéretével az Önök bizalmát 2014-ben elnyertem. Ebben az időszakban több mint 600 millió forintot fordítottunk a falu fejlesztésére, 15 pályázatot nyertünk, melyeket magunk írtunk, magunk valósítottunk meg. Szeretném hinni, hogy az eredmények fényében bizalommal tekintenek a jövőbe, és október 13-án szavazataikkal megerősítenek abban, hogy jó irányba indultunk, és tovább kell haladjunk ezen az úton.

Dr. Bider Zsolt
polgármesterjelölt

Börzsei Péter

Tisztelt Öttevényiek!

Börzsei Péter vagyok, két gyermek édesapja. Mosonmagyaróváron a Nolato Kft.-ben dolgozom.

Első sorban szeretném megköszönni az eddig belém vetett bizalmat, kérdéseket, javaslatokat és konkrét megkereséseket. Örülök, hogy tudtam segíteni és ebben a lakossági hozzáállásban bízva, idén újra indulok az önkormányzati választáson.

Jelenleg is mint a Képviselő-testület tagja szolgálom falunk javát. Mint 2014-ben, idén sem tudok megjelölni konkrét célt, célokat. Szeretném, ha folytatódna a járdaépítés, elkezdődne az önkormányzati belterületi utak felújításai, kialakításra kerülne a falu központi tere és nyernének a beadott, vagy ezután beadásra kerülő pályázataink. Településünk fejlődése nagyban függ a kiírt pályázatoktól, céltámogatásoktól.

Megválasztásom esetén továbbra is szeretném munkámmal és ötleteimmel támogatni az új testület, települést előremozdító munkáját.

Kérném Önöket, október 13-án ismét szavazzanak rám.

Tisztelettel!

Börzsei Péter
képviselőjelölt

Fehérvári Károly

Tisztelt Öttevényiek!

ehérvári Károly vagyok és 1998 óta szolgálom Öttevényt, mint a Képviselő Testület tagja. Arra már rájöttem, hogy megváltani a világot nem tudja sem egy képviselő , sem egy polgármester ,de szebbé és jobbá tenni a falut igen.

A célom az, hogy közösen összefogva formáljuk községünk környezetét és próbáljuk elérni, hogy például évente ne kelljen több mázsa szemetet és lomot összeszedni szeretett falunk környékén.

Ültessünk a következő öt évben, évente lakosonként egy – egy facsemetét! Természetesen megszervezve és technikailag biztosítva, a fiatalokat bevonva!

Próbáljuk megismerni egymást és segíteni egymáson, hogy ez a falu, ahol élünk ne csak lakóhelyünk, hanem igazi otthonunk legyen!

Ezen célok eléréséhez kérem segítségüket október 13.-án (szavazó lap 1. név) és az elkövetkezendő öt évben.

Tisztelettel: Fehérvári Károly
Független képviselőjelölt

Horváthné Király Anikó

Tisztelt Öttevényiek!

Horváthné Király Anikó vagyok, 35 éves és születésem óta öttevényi lakos, házas és két gyermek édesanyja. Édesapám 16 éven át munkálkodott a faluért, ezért most szeretném nevét és munkásságát fiatalos lendülettel és gondolatokkal, de annál nagyobb tisztelettel továbbvinni és fejleszteni.

Programom: A község lakói számára nyitott és segítőkész önkormányzat megvalósítása a célom. Elsődleges az emberekkel való mindennapi kapcsolattartás. Az egész falu területén az utak, járdák, árkok hibáinak helyreállítása, aszfaltozása, új járdaszakaszok készítése. Óvodánk fejlesztése és biztonságosabbá tétele. Játszóterek felújítása, Jókai utcában új építése. Gyalogátkelő helyek létesítése. A fiatalok számára egy közösségi tér kialakítása. Falunk tisztántartása, gondozása, fák ültetése, szemétgyűjtő edények kihelyezése. Új építési telkek és ipari terület kialakítása. Rászoruló családok, valamint az idősek és egyedülálló emberek erkölcsi és anyagi támogatása.

Kérem, adjanak nekem esélyt, hogy jobbá tegyem községünk közéletét, és bebizonyíthassam, hogy érdemes vagyok erre a megtisztelő posztra.

Tisztelettel és köszönettel:

Horváthné Király Anikó
független polgármesterjelölt.

Kormos László

Tisztelt Öttevényi Lakosok!

Kormos László vagyok, születésem óta öttevényi lakos. 25 éve élek házasságban, 4 gyermekem és 5 unokám van. Már 11 éve dolgozok Lébényben az Inter Horse felépítménygyártó vállalatnál, de főállásom mellet 22 éve vagyok vállalkozó, mint lakatos-, esztergályos, hidraulikus- és pneumatikus szakember.

Munkáim a falu több pontján is fellelhetőek: 2017-ben az új buszmegállók elkészítése (de gyártás alatt van további két új is), 2018-ban az óvoda konyhájának felújítása során az elszívó rendszer és polcrendszer, valamint idén a sportcsarnokban a küzdőtér védőburkolatának tartó- és felcsévélő szerkezetének nem csak legyártása, de megtervezése is.

Megválasztásom esetén, ahogyan a szakmámban, úgy leendő képviselői munkámban is ugyanazt a precizitást és minőséget szeretném megvalósítani, amit az életben is vallok. Gondolok itt a településünket érintő bármilyen felújítás műszaki és szakmai ellenőrzésére, és ha kell minden esetben megteszem a szükséges módosító javaslatokat. A megválasztott polgármestert és a képviselőtestületet eddigi élettapasztalataim és legjobb szakmai tudásom szerint kívánom támogatni.

Ehhez kérném bizalmukat!
Tisztelettel!

Kormos László
képviselőjelölt

László Edina

Tisztelt Öttevényiek!

László Edina vagyok 31 éves. Születésem óta öttevényi lakos. 2007-ben végeztem a Bercsényi Miklós Középiskolában. 2017 óta dolgozok a Sick kft-nél. Van egy 11 éves kisfiam, akit egyedül nevelek.

Megválasztásom esetén azért szeretnék tenni, hogy a fiatalok megtalálják igényes szórakozásukat a faluban.

Fontosnak tartom a falu vezetőség és a lakosság közti kommunikáció javítását, annak érdekében, hogy minden korosztály számára élhető legyen Öttevény. Ahova nem csak lakni jönnek az emberek, hanem a szabad idejüket is szívesen töltik.

Ha úgy gondoljátok, hogy ezen problémák megoldása is fontos, kérlek benneteket, tiszteljetek meg bizalmatokkal október 13-án

Tisztelettel

László Edina
képviselőjelölt

Raczenböck Kálmán

Tisztelt Öttevényiek!

Raczenböck Kálmánnak hívnak, 36 éves vagyok, az óvodát és az általános iskolát is Öttevényen végeztem, majd előbb a Jedlikben, később a Széchenyi Egyetemen folytattam tanulmányaimat. Feleségemmel és két kislányommal itt élünk Öttevényen. Flóra 8, Léna pedig 6 évesek. Vállalkozóként dolgozom az R2-Media Kft. tulajdonosa vagyok, vállalkozásoknak nyújtunk teljeskörű rendszergazdai szolgáltatást.

Munkámban elengedhetetlen a precizitás. Munkatársaim gyakran hallják tőlem: "ha valamit csinálsz, csináld jól!" Megválasztásom esetén polgármesterként is ezt vallanám!

 

 

Terveim:

  • a régi iskola épületének hasznosítása minden korosztály számára
    Szeretném, ha Öttevény pezsgő település lenne, aktív, összetartó közösséggel.
  • a falu elejére és az óvodához zebrát építtetnék
  • az óvoda helyzetén javítanék
  • szolgáltató önkormányzatot működtetnék, barátságos ügyintézéssel
  • mindenkitől jó hangulatú csapatmunkát szeretnék
  • felújíttatnám a játszótereket, folyamatos felügyelettel és karbantartással
  • járdát építtetnék a Leneskerti utcába
  • lakosság véleményének meghallgatása, fórumok rendezése!

Október 13-án kérem, tiszteljenek meg szavazatukkal

Köszönettel:

Raczenböck Kálmán
polgármesterjelölt

Sik Gyula

Tisztelt Öttevényiek!

1951-ben születtem. Már régóta itt élek a településen, igaz nem vagyok törzsgyökeres öttevényi.

Kezdetektől fogva képviselőként veszek részt a falu életében és mindig próbálom a legjobbat tenni azért, hogy az itt lakók nyugodtabban éljék mindennapi életüket.

Úgy érzem, a lakosok meg vannak elégedve a munkámmal és az ő biztatásuk hatására újra indulok a képviselő választáson.

Több ciklusban a mindenkori polgármester helyetteseként dolgoztam, képviselő társaimmal jó kapcsolatot ápoltam. A véleményünk nem volt mindig mindenben azonos, de a helyes utat közösen alakítottuk ki.

Amennyiben ismét megválasztanak, továbbra is a falu és a lakosok érdekeit szem előtt tartva szeretném végezni a munkámat. Nagyon sok megkezdett feladat van még az előző ciklusból hátra, amit remélem közösen tudunk befejezni.

Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm!

Tisztelettel: Sik Gyula képviselőjelölt

Tuba Kálmán

Tisztelt Öttevényiek!

Elsőként szeretném megköszönni az eddig belém vetett bizalmat! Ismét indulok az önkormányzati választáson. 2010-ben és 2014-ben pártszínekben indultam, viszont január 19-i hatállyal kiléptem a Jobbik Magyarországért Mozgalomból, mivel a párt új irányvonalával azonosulni nem tudtam. Most független képviselőjelöltként indulok, kizárólag Öttevény pártján.

2014 óta dolgozom a Federal Mogul Hungary Kft.-nél, mint logisztikai koordinátor. 2018 januárjában végeztem a Széchenyi István Egyetemen Kereskedelem és Marketing szakán munka mellett, levelező tagozaton.

Eddigi képviselői munkám során aktívan részt vettem a falunkat érintő eseményeken. 2018-ban és idén is a testületi üléseken részvételi arányom 100%. Lehetőségeimhez képeset valamennyi ünnepségünkön megjelentem, és kivettem részem az Öttevényi Hírmondó hasábjainak megtöltésében is. Megválasztásom esetén továbbra is szeretném támogatni az új testület munkáját aktív szerepvállalásommal és építő jellegű ötleteimmel. Valamint többek között szorgalmazom egy ifjúsági közösségi tér megvalósítását is.

Kérném Önöket, október 13-án ismét tiszteljenek meg bizalmukkal!

Tisztelettel!

Tuba Kálmán
képviselőjelölt