Civil szervezeteink, alapítványok

Polgárőr Egyesület Öttevény
Címünk: 9153 Öttevény, Fő utca 86. - Faluház
Elnök: Burián Attila Számlaszámunk: 59000064-11012775

Örömmel mondhatjuk, hogy 2014 évben újjászerveződött polgárőrségünk. Várjuk a falu lakóinak támogatását, elsősorban tagjaink közé, azokat, akik szeretnék megóvni, vigyázni településünk biztonságát.

Kék Csillag Klub Öttevény
Címünk: 9153 Öttevény
Klubvezető: Fehérvári Károly
 • telefon: 06 96 / 552 025

A Kék Csillag Klub, mint civil szervezet működik. Vezetője Fehérvári Károly. A klub igyekszik kulturális eseményekkel is összetartani a falu lakóit, természetesen elsősorban az ifjúságot, de már az idősebb korosztályt is várják az itt rendezendő vetélkedősorozatokra. Baráti kapcsolatot tartanak fenn Taliándörögd község ifjúságával. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Nyugdíjas és Polgári Egyesület Öttevény
Címünk: 9153 Öttevény, Fő utca 86. - Faluház
Egyesület vezetője: Tolnai Jánosné
 • telefon: 06 96 / 552-000
 • számlaszámunk: 58600324-11128588
 • adószám: 18981788-1-08

Az egyesület bemutatása
Az Öttevényi Nyugdíjas és Polgári Egyesület 2004 decemberében alakult 10 fővel, jelenleg 100 fővel működik. Rendezvényeink helyszíne a Faluház nagyterme.

Az egyesület feladata
A keresztény nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, rendezvények, előadások, beszélgetések, kirándulások szervezése

A működés anyagi feltételeit az alábbiak biztosítják:
Tagdíj 100 Ft/fő/hó . Támogatások : önkormányzat, megyei közgyűlés, helyi vállalkozók, magánszemélyek, pályázatok,

Énekkarunkról
2005. októberében 18 fővel megalakult énekkarunkat Karsai Klára előadóművész vezeti. Az igényes és szép énekléssel egyházi és állami ünnepeinket tesszük meghittebbé . Ezt már több alkalommal is bizonyítottuk.

Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről
Március 15. tiszteletadás az 1848-as szabadságharc hőseinek. Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjaira emlékezünk. Áprilisban jótékonysági hangverseny a római katolikus templomban. Az adományt a templom felújítására ajánljuk fel. Május utolsó vasárnapján szentmise felajánlás községünk ifjúságáért.

Rendezvényeink időpontjáról rendszeresen adunk tájékoztatást at ÖKTV képújságának oldalain. Rendezvényeink nyitottak. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk programjainkra !!!

Őszidők Nyugdíjas Egyesület Öttevény
Címünk: 9153 Öttevény, Fő utca 86. - Faluház
Klub vezetője: Szeghalminé Zsuzsa
 • telefon: 06 96 / 419-327
 • számlaszámunk: 59000064-11008617
 • adószám: 18981977-1-08

Őszidők Nyugdíjas Egyesület 1993-ban alakult 12 fővel, ma 45 állandó tagja van. 2004. november 24-én alakult újjá. 2005. január 31-edikén cégbíróságon jogerősen bejegyezték. Ettől kezdve használjuk ezt a nevet.

Céljaink
A nyugdíjas közösséget segíteni, hétköznapokat tartalommal megtölteni, előadások, programok, kirándulások, rendezvények, kulturális és hagyományőrző programok, sportesemények szervezése idősek részére.

Kapcsolataink
Pannon Nyugdíjas Szövetség tagjai vagyunk, programjaikban, munkájukban mindig részt veszünk. Életet az Éveknek Szövetség programjainak együttműködő partnerei vagyunk. Megyénken belül, s kívül sok klubbal, egyesülettel szoros baráti szálak fűznek össze minket és közös rendezvényeken veszünk részt.

Külkapcsolataink
A Felvidéki Nyugdíjasok Dunaszerdahelyi Egyesületével és a Nyárasdi Nyugdíjas Egyesülettel sokéves múltra tekinthetünk vissza. Évente találkozunk, egyik évben Öttevény, míg a másik évben Nyárasd vendégei vagyunk.

Pártoló tagok
Több cég, pénzintézet, és magánszemélyek.

Éves programjaink
Egészségügyi és ismeretterjesztő előadások, találkozók, kirándulások, kistérségi találkozók, falu és házi ünnepek, anyák napja, nőnap, stb. március 15, falunap, október 23, stb.

Az Önkormányzattal jó a kapcsolatunk, szinte minden rendezvényükön, szerepléseinkkel, munkánkkal részt veszünk.

Öttevény Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
Címünk: 9153 Öttevény, Templom u 7.
Klub vezetője: Demeter Norbert
 • telefon: 06 70 / 984 91 91
 • számlaszámunk: 59000064-11008703
 • adószám: 18982167-1-08

Egy település történetét sok minden befolyásolja. A természeti adottságok adták a településnek a helyét. Ezek az adottságok irányították régen is, ahogy ma is egy falu életének fejlődését, lakóinak sorsát, boldogulását, avagy küszködését a veszedelmekkel. A föld, a levegő, a víz, a tűz közül igazán a tűznek volt mágikus ereje és úgy gondolom, hogy még ma is az.

Életünk egyik legfontosabb eleme a tűz, hisz jó tulajdonságait felhasználva napjaink része, de sajnos a tűzvész életünk megszomorítója is. Öttevény település régi sorsát az állandó bizonytalanság jellemezte, mivel az akkor még szabályozatlan vizek öntik körül sokszor áradásukkal, pusztítva a termést, értéket. Tűz és víz falunk pusztító elemei közé tartozott. Az akkori postakocsikat huszárok kísérték és az ő jelenlétük tette mozgalmassá falunk életét. Ők segítettek elsőként, ha valamilyen veszedelem, netán tűz keletkezett. Az önkéntes tűzoltásnak nemcsak múltja, hanem jelene is van. A tűzoltótestület hivatalos megalakulása 1883 szeptemberére tehető. Az első tűzoltóparancsnoknak falunk földbirtokosát, Földváry Elemért választották. Az irányítást később Hajdú Kovács János vette át. 1903-tól Bodor Flórián, majd 1934-től Pápai József és Bőrzsei Ferenc segítségével lendítik a tűzoltó egyesület életét. 1936-ban Fábián Vince lett a parancsnok , aki 1922 óta kiképzőtiszti beosztást is betöltötte. 1945-ben id. Bodor Tivadar vette át az irányítást, majd 1980-tól fia, ifj. Bodor Tivadar 2004 decemberében újjáalakult az egyesület ifj. Bodor Tivadar helyét Burján Ferenc vette át. A tűzoltószertár épületében lévő könyvtárat sikerült kiköltöztetni, így egy nagyobb tér áll a civil szervezet rendelkezésére. Itt egy klubszobát alakítottak ki fiataljaink, ahol baráti beszélgetésekkel tölthetik szabadidejüket. A helyiség, ekkor még nem is "összkomfortos", de komfortossá tették a fiatalok. TV, videó is rendelkezésükre áll. A 2010-es év novembere nagy változást jelent az Önkéntes Tűzoltó Egyesület életében, hisz egy értékes Volkswagen Transporter gépjárművel, áramfejlesztő generátorral, zárható fémszekrényekkel ajándékozta meg az egyesületet és természetesen az egész falut Gunyhó Balázs öttevényi lakónk, vállalkozónk. Ugyancsak ez év novemberében megújult és átalakult a vezetőség, melynek tagjai a következők: Gunyhó Balázs lett az elnök, míg parancsnoki tisztséget Burján Ferenc vette át. 2011 év végén Bodor Tivadar sajnos eltávozott közülünk, nagy űrt hagyva maga után. Tibi bá' - így szólítottuk Őt. Több, mint 40 évet töltött el a szervezet berkein belül, ebből 24 évet, mint parancsnok. Köszönjük munkáját és egyben szeretettel gondolunk Rá! Két év után, 2012 év végén új vezetőség állt össze, Burján Ferenc helyére Demeter Norbert lépett, így az új vezetőség: Gunyhó Balázs elnök, Demeter Norbert parancsnok, Inotai Attila parancsnok-helyettes lett. 2013. október 19-én nagy eseményre gyűltek össze falunk önkéntes tűzoltói és lakói. Ünnepélyes kereteken belül egy csodálatos eseményen vehettünk részt. 130 éves az Öttevényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A szertár és környezete teljesen megújult. Az önkormányzat 2013 év első hónapaiban felújította a tetőszerkezetet, villamos hálózatot, külső hőszigetelő burkolatot, WC-mosdó helyiségeket alakított ki, míg Gunyhó Balázs elnök a külső nyílászárókat, garázskaput, külső parkosítást valósította meg, filagóriát építtetett. E filagória alá került a felújított régi kézi tűzoltófecskendő-kocsi, illetve tornyába kis harang. Az ünnepségen kitüntetést kaptak azon személyek, akik kiemelkedő munkát végeztek, mind az önkéntes tűzoltó munkában, mind az árvízvédelemben, mind az épület és környezetének megújításában. A település nevében köszönjük áldozatos munkájukat és sok sikert kívánunk nekik!

jtujelveny1

Önkéntes Tűzoltó Egyesület jelvénye

Tűzoltószertár épülete

Tűzoltószertár épülete

Öttevény Iskolájáért Közalapítvány
Címünk: 9153 Öttevény, Fő utca 143.
Kuratórium elnöke: Tolnay Gáborné
 • telefon: 06 96 / 485-023
 • számlaszámunk: 59000064-10261378
 • adószám: 18535576-1-08
Öttevény Községért Közalapítvány
Címünk: 9153 Öttevény, Fő utca 100
A kuratórium elnöke: Gáli Tamás
A kuratórium elnökhelyettese: Raczenböck Kálmán
 • számlaszámunk: 59000064-10261677
 • adószám: 18973547-1-08

Öttevény Községért Közalapítvány segítségével működik Faluházunkban az ÖKTV, azaz Öttevényi Kábel Televízió, ezen belül alapítványunk működteti a nap 24 órájában a Képújságot, mely aktuális információkkal látja el településünk egész lakosságát. Közalapítványunk nagy gondot fordít arra, hogy szépüljön településünk, virágosítással (épületeink, új temető fenyőcsemetéi), karácsonyi díszvilágítással segíti ezt. Támogatásuk nélkül nagyon szerény falunapi rendezvényeink lennének. Településünk minden civil szervezetét segíti pénzadománnyal. Anyagi támogatásait pályázati pénzekből, adományokból, hirdetési díjakból és az 1%-os adó-felajánlásokból tudja biztosítani. Az alapítvány 2015 februárjától Gáli Tamás elnökletével működik . Odaadó munkájukért köszönetünket fejezzük ki az előző évek közalapítványi vezetőinek, Benkőné Krankovits Melindának, Dömötör Rozalindának, Kovács Gyulának, Visi Nándornénak és Burján Ferencnek.

Öttevény Sportjáért Közalapítvány
Címünk: 9153 Öttevény, Hunyadi utca 7.
Kuratórium elnöke: Török Sándor