Alapítványok

Öttevény Községért Közalapítvány

Székhely: 9153 Öttevény, Fő u. 100.
Adószám: 18973547-1-08
Kuratórium:
  • Gáli Tamás elnök
  • Pálinkás Anita elnökhelyettes
  • Benkő Réka tag
A közalapítvány célja:
  • a község fejlődésének elősegítése, az óvoda, iskola, könyvtár, polgárőrség és minden civil szervezet, egyesület támogatása
  • a községben működő faluújság kiadványainak szerkesztése, a kábeltelevízió, falutévé adásainak szerkesztése, üzemeltetése, közérdekű műsorok szerkesztése
  • a gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, kulturális és sportprogramok szervezése

Öttevény Sportjáért Közalapítvány

Székhely: 9153 Öttevény, Hunyadi u. 7.
Adószám: 18537028-2-08
Kuratórium:

A közalapítvány tartós közérdekű célja Öttevény község tömeg- és szabadidősportjának támogatása, az öttevényi sportélet működési feltételeinek segítése, az Öttevényi Torna Klub (ÖTC) működési feltételeinek biztosítása, valamint az utánpótlásnevelés és a versenysport támogatása.

A közalapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi állampolgár, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség, jogi személy a célok megvalósításához sokoldalúan kapcsolódhat, ha a közalapítvány rendelés céljaival egyetért, és azt anyagi, vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is. A közalapítvány épít a társadalmi támogatók kezdeményezésére és javaslataira, és kész együttműködni minden olyan személlyel, szervezettel, közösséggel, amely az alapítványi cél elérésén munkálkodik.

Öttevény Község Iskolájáért Közalapítvány

Székhely: 9153 Öttevény, Fő u. 143.
Adószám: 18535576-1-08
Kuratórium:

A közalapítvány célja Öttevény község iskolájának támogatása, az általános iskolás gyermekek egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben cselekvők együttműködésének szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése, a gyermekek valós érdekeinek védelme, erkölcsi fejlődésük előmozdítása.

Az alapítvány hozzájárul az iskola szemléltetőeszköz rendszerének, oktatástechnikai állományának fejlesztéséhez, az iskolai könyvtár fejlesztéséhez, a természeti környezet védelméhez, a társadalmi környezet értékeinek, valamint a kulturális és művészeti tevékenység fejlesztéséhez.

A közalapítvány támogatja a tehetséggondozást, felzárkóztatást, évenként jutalmazza a jó tanulmányi eredményt, támogatja a pályaválasztást és a hátrányos helyzetű gyermekeket.