Civil szervezetek

Öttevényi Polgárőr Egyesület

polgaror

Öttevényi polgárőr egyesület 2014 nyarán szerveződött ujjá, régóta alvó múltjábol.2014 Október 17 –én 12 új igazolvánnyal rendelkező ,új tagokkal megkezdtük működésünket,ami mostanra 25 főre bővült,de ezt a létszámot szeretnénk megduplázni. Főbb feladataink: A településünkön a lakosok közbiztonság érzetének javítása. Nappali és éjszakai járőrözések legtöbbször autóval történnek , amik a számok alapján szép fejlődést hoztak. A számok alapján hónapokra levetítve a megtett kilométerek és a szolgálati órák. Októberbe 51 óra 394 km, Novemberben 77 óra 569km, Decemberben 66,5 óra 629 km volt. Polgárőrség által biztosított rendezvények ,vállalkozók napja felvonulás a faluban. Szeptemberi iskola - óvoda kezdés egy héten át 2-2 fővel ,főúton való átkelés segítsége beszoktatása a gyerekeknek .Focimeccsek biztosítása minden második vasárnap .Temető és környékének figyelése temetésekkor ,gépjármű feltörések megelőzése rendőrrel közösen . Halottak napján egész napos temetői járőrözés. Óvodai- Iskolai –Templom melletti karácsonyi rendezvényeken való részvétel, biztosítása .Voltlak és lesznek közös szolgálataink a körzeti megbízottjainkkal . Voltak továbbképzések konzultációk polgárőreinknek részt vettünk a kimlei polgárőrnapon . Elért teljesítményeink –nyugdíjasokat megtévesztő csatorna tisztítok megfogása , illegális szemetelők felderítése ,Kunszigeti úton történt baleset biztosítása oszlopkidőlés. Köszönet minden támogatónknak vállalkozóknak akik hatékony működésünket elősegítették . / AUTO , Gépjármű javítása , alkatrész beszerzés, tankolás, 4 db téli gumi , falu határaiban elhelyezett Polgárőrség által védett település , Pénzügyi támogatáskért ,egyesület könyveléséért ,OPSZ-től ,Megyei Polgárőrszövetségtől , Önkormányzattól kapott anyagi támogatásért. Szervezetünk további céljai: Az emberi kapcsolatok erősítése saját és a környező településeken. Továbbá ,bűncselekmények megelőzése , bűnalkalmak korlátozása , vagyonvédelem javítása, bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. Továbbá a nyugdíjasok állandó informálása , Öttevényen belül működő civil szervezetekkel való kapcsolatok erősítése. Ezen feladatok elvégzéséhez induláskor csak korlátolt önkormányzati támogatással rendelkeztünk, mindenféle tárgyi eszközök nélkül.

EGYÜTT A KÖZBIZTONSÁGÉRT!

Öttevényi Faluszépítő és Kulturális Egyesület

Címünk: 9153 Öttevény, Fő utca 86. – Faluház
Elnök: Nagy Kinga Noémi

2013 őszén 11 öttevényi polgár a faluház emeleti nagytermében létrehozta az Öttevényi Faluszépítő és Kulturális Egyesületet.

Az alakuló közgyűlés az egyesületünk céljaként az alábbiakat fogalmazta meg: Öttevény község közterületeinek parkosítása, virágosítása, sportlétesítményeinek fejlesztése, játszótereinek, pihenőhelyeinek karbantartása, újak kialakítása; meglévő értékeinek védelme, fenntartása, fejlesztése, a hagyományőrzés támogatása, a helytörténeti érdekességek bemutatása, tájház kialakítása; kulturális programok, előadások, művészeti fesztiválok, kiállítások és vásárok szervezése, lebonyolítása, a falusi turizmus ösztönzése, segítése.

Az egyesület cégbírósági bejegyzése 2014 április hó 15-én emelkedett jogerőre.

Az egyesület képviseletét a Közgyűlés által két éves ciklusra választott, 3 főből álló Elnökség látja el. A jelenlegi Elnökség tagjai:

  • Elnök: Nagy Kinga Noémi
  • Elnökhelyettes: Buriánné Bodor Ildikó
  • Titkár: Barabás-Martos Cecília

A 2014-es évben két jelentősebb megmozdulásban vettünk részt. Ebből az egyik a község önkormányzatával együttműködve a Hősök napi megemlékezés előkészítése és lebonyolítása a másik a vállalkozók napi programban való részvétel volt.

A 2015-ös évben megkezdtük a községi emlékház, falumúzeum létrehozásának előkészítését és kiállítási anyagának gyűjtését.

Az alapító tagokon kívül két fő csatlakozott hozzánk és nagy szeretettel várjuk azokat, akik céljainkkal egyetértve az egyesület tagjai kívánnak lenni.

Őszidők Nyugdíjas Egyesület

oszidok_kis
Elnök: Szeghalminé Hittner Zsuzsanna
Elnökhelyettesek: Mészáros Péterné, Horváth József
Titkár: Szabó Magdolna

Weboldalunk az alábbi címen érhető el!

Őszidők Nyugdíjas Egyesület 1993.-ban alakult 12 fővel, jelenleg 40 fő tagja van. Meghatározó feladatunk tagságunk összefogása, különösen az egyedül élők , egyedül élő házaspárok igénylik közösségbe való részvételt.

Kulturális műsorokat, ismeretterjesztő előadásokat, író olvasó találkozókat, egészségügyi rendezvényeket , kirándulásokat szervezünk. Baráti egyesületekkel való kapcsolat tartás is fő része egyesületünknek. Több évtizedes barátságot ápolunk a Szlovákiai Nyárasd nyugdíjas egyesülettel.

Kultúrcsoportunk énekkara, egyesületünk szóló énekesei, hangszeres szóló kíséret mellett rendszeresen szerepelnek színvonalas műsorokkal versenyeken, rendezvényeken, találkozókon.

Fontos számunkra a közösségi élet, a sok éves együttlét összetartása, hogy új emberi kapcsolatokat, távlatokat tudjunk adni egymásnak.