Öttevényi Általános Iskola

iskola
Általános Iskola
Címünk: 9153 Öttevény, Fő u. 143.
Iskola vezetője: Margittayné Halász Anita
Telefon: 06 96 / 485 023

Iskolánk honlapja az alábbi címen elérhető. Kérjük látogasson meg bennünket!

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”
Szentgyörgyi Albert nyomán

Iskolánk Győrtől 15 km-re lévő nyolc évfolyamos általános iskola, minden évfolyamon egy-egy osztállyal. Jelenleg három napközis csoport működik az alsó tagozaton és egy tanulószobai csoport a felsőn. 2012. december 31-ig Öttevény község önkormányzata tartotta fenn az intézményt. 2013. január 1-jétől iskolánk fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül az állam.

2000-ben pályázatok, illetve az önkormányzat saját pénzforrásából tetőtér-beépítéssel 5 új tanteremmel bővült iskolánk. Jelenleg 12 oktatásra alkalmas tanteremben 169 diák tanul. Termeink közül 5 terem interaktív táblával felszerelt. Iskolánkkal közös udvarban 1993-ban épült fel a 200 főt befogadó Sportcsarnok. Az iskolához füves udvar és parkosított tér tartozik. Könyvtárunkban több mint 15.000 kötet könyv várja a gyerekeket pihenést és a tanulást szolgálva.

Iskolánk Győrtől 15 km-re lévő nyolc évfolyamos általános iskola, minden évfolyamon egy-egy osztállyal. Jelenleg három napközis csoport működik az alsó tagozaton és egy tanulószobai csoport a felsőn. 2012. december 31-ig Öttevény község önkormányzata tartotta fenn az intézményt. 2013. január 1-jétől iskolánk fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül az állam.

Iskolai tevékenységünk egészét meghatározó cél az alapvető készségek, képességek fejlesztése, az általános műveltséget megalapozó tudás biztosítása, a harmonikus személyiség kialakítása. Fő feladatunknak tekintjük, hogy hasznosítható tudással rendelkező diákokat képezzünk, akik megfelelnek a mai kor társadalmi-gazdasági elvárásainak. Ezért vezettük be és jelenleg is alkalmazzuk a kompetencia alapú oktatást. Ehhez nyújtott segítséget a TÁMOP 3.1.4-es pályázat. Iskolánk eszközrendszerét a TIOP 1.1.1-es pályázattal fejlesztettük. Az igényekhez igazodva 4. osztálytól tanítunk informatikát, első osztálytól idegen nyelvet. Az osztályok tanulóinak fele németet, fele angolt tanul. A testnevelés órák keretében heti két órában néptánc oktatás folyik.

Felső tagozaton tehetséges diákjainknak lehetősége van szakkör keretében második idegen nyelv tanulására is (német, angol), délután rajz szakkörre, énekkarra, természettudományi szakkörre járhatnak. Iskolánkban a Harmónia Művészeti Iskola kihelyezett tagozata működik, melynek keretében néptáncot oktatnak, és hangszeres zenét (zongora, citera, furulya, gitár) tanulhatnak a gyerekek. Iskolánk sportélete is változatos. Sok szép eredményt értünk el. Hat éve állandó szereplői vagyunk a Kis Iskolák Diákolimpiája Országos döntőjének iskolánk lány kézilabda csapatával, valamint lány és fiú atlétikával. Környékünkön lévő iskolák tanulói rendszeres résztvevői az intézményük által indított meseismerő és helyesírási versenynek. Sajátos nevelési igényű és BTM-s tanulók integrált oktatását is végezzük. Az érintett tanulókkal fejlesztőpedagógus is foglalkozik.

Előminősített Referenciaintézmény vagyunk. 2014/2015-ös tanévben másodszor nyertük el az Ökoiskola címet. Ugyanebben a tanévben „SZIMBIOTIKUS LEHETŐSÉGEK A BIOLÓGIA ÉS A FIZIKA TANÍTÁSA SORÁN/Kapcsolódási pontok természettudományok oktatásában című módszertani modellünkkel sikerrel pályáztunk a Mentoráló Intézmény címre.

Szűkebb környezetünkhöz, az iskolához, valamint a községhez való kötődést, a hagyományőrzést fontos értéknek tekintjük.

Az iskolai hagyományok ápolásával az együvé tartozás érzését erősítjük diákjainkban. Az Állatok világnapja, tófutás, az ünnepekhez kötődő kézműves foglalkozások, karácsonyi ünnepség, KI MIT TUD?, diák nap, korcsolyázás, iskolai farsang, pünkösdi jótékonysági hangverseny, papírgyűjtés, témanapok, témahetek (Művészeti időutazás), Anyák Napja, színházlátogatás, múzeumpedagógiai foglalkozások, versenyek, egészségnap, adventi gyertyagyújtás, karácsonyi hangverseny, ünnepélyek (október 23., 1848-49-es szabadságharcra való megemlékezés, Hősök Napja, Nemzeti Összetartozás Napja) nyelvi, sport, erdei és nyári táboraink során sok élménnyel is gazdagodnak diákjaink. Leendő elsőseink körében népszerű az Ovi-suli programunk.

A 7. évfolyamra járó tanulóinknak határon túli kirándulást szervezünk. Így ápoljuk a határokon túli iskolákkal a testületi-tanári, szakmai, diák, és nem utolsósorban az emberi kapcsolatokat.

Nánainé Kozári Erika
intézményvezető