Hírek, programok, tájékoztatók

Védőnő

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy
2024. július 15- 19- ig
szabadságon vagyok.

Helyettes védőnő Rammné Domján Katalin, kunszigeti
kolléganő.

Helyettesítés ideje alatt 8- 16 óráig elérhető:
06 20 4411 353 telefonszámon.

Tisztelettel:
Kovács Adrienn
védőnő

Szúnyoggyérítés

Községi készenléti rend

Diákmunka

Öttevény Község Önkormányzata a
,,Nyári Diákmunka 2024” program keretén belül
keres 3 fő 16-25 év közötti nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákot.

Augusztus 1. napjától- augusztus 31. napjáig terjedő időszakra főként kertészeti feladatok ellátására.
(öntözés, fűnyírás, virágok gondozása, adminisztratív feladatok)

Jelentkezési határidő:
2024. július 12. 13 óra
Telefon: 96/552-200

Havi munkabérként a szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 200.100 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A program keretében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

Regisztráció: Győri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
9023 Győr, Bartók Béla út 2. Telefon: 96/795-809

Ügyfélfogadás:

  • Hétfő: 8:00-12:00
  • Kedd: 13:00-15:00
  • Szerda: 8:00-12:00
  • Csütörtök: 13:00-15:00
  • Péntek: 8:00-11:00

A regisztrációt követően a foglalkoztatható diákok számáról a Foglalkoztatási Osztály dönt. A munka várható kezdéséről, időtartamáról egyeztetés szükséges az önkormányzattal.

Állás

Pedagógiai asszisztens álláshirdetés
Az Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

gyógypedagógiai/ pedagógiai asszisztenst

keres határozott idejű, részmunkaidős foglalkoztatásra
azonnali kezdéssel.

A jelentkezéseket az ovoda@otteveny.hu e-mail címre
várjuk.

Érdeklődni a 06 20/217 2370 -es telefonszámon lehet Gerencsér Tamásné intézményvezetőnél.

FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosság!

Nagyon szépen kérek Mindenkit, hogy tisztelje meg a szomszédját, a faluközösséget és az ideérkezőket azzal, hogy — felszólítás nélkül is — tisztán és kaszáltan tartja a háza előtti, illetve a melletti területet! Egyben kérem Önöket, hogy a járdán történő balesetmentes közlekedés érdekében az ingatlanok előtti növényzetet is szíveskedjenek karbantartani!

Dr. Bider Zsolt
polgármester
sk.

Körzeti megbízott

Tisztelt Lakosság!

2024.01.01-től településünk körzeti megbízottja

Szántó Gábor rendőr főtörzsőrmester

az alábbi telefonszámon elérhető: 70/627-99-95.

Védőnői Szolgálat Öttevény

Kovács Adrienn
védőnő
Tanácsadási időpontok:
Várandósok és gyermekek részére:
Kedd és szerda: 12. 30-14.30
Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

Elérhetőségek:
Telefonon: +36 70312 3248
(munkanapokon: 8. 00-16.00 között)
E-mail: vedono.otteveny@petzkorhaz.hu

Tájékoztatás Gondosóra programról

Magyarország Kormánya 2022. évben elindította a Gondosóra programot annak érdekében, hogy az otthonukban élő idős emberek biztonságérzetét növelje.

A Gondosóra program egy országos jelzőrendszerre épül. Feladata, hogy a saját otthonukban élő idős emberek egy egyszerű eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek elsődlegesen a diszpécserközponttal, ahol képzett munkatársak próbálnak segíteni a felmerülő problémákban.

A csuklóra rögzíthető vagy nyakba akasztható Gondosórához a nap 24 órájában elérhető diszpécserszolgálat tartozik. Amennyiben a diszpécserek – lehetőség szerint a Gondosórán keresztül jelzést leadó ügyféllel egyetértésben – úgy ítélik meg, hogy a helyzet megoldása a kontaktszemély (családtag, szomszéd, barát vagy opcionálisan szociális gondozó) beavatkozását igényli, úgy a regisztráció során megadott elérhetőségeken a kolléga felveszi vele a kapcsolatot, aki közvetlen és gyors támogatást, illetve megoldást nyújthat a problémára.

A Gondosóra program részeként megvalósuló szolgáltatás és a jelzőeszköz a program teljes ideje alatt ingyenes (4 év). A program leteltét követően az esetlegesen felmerülő díjazással kapcsolatban a 06-1/445-0080-as telefonszámon tudnak tájékoztatást kérni.

A tavaly sikeresen regisztrált ügyfeleknek ebben a hónapban elkezdődik a Gondosórák házhozszállítása. Mindazok, akik most igényelnek új eszközt, azok néhány hónapon belül megkaphatják Gondosórájukat.

Az Önkormányzat a fent leírtakon túl bővebb tájékoztatást a programmal kapcsolatban nem tud nyújtani, így arról és a regisztráció menetéről tájékozódni a www.gondosora.hu oldalon lehet.

KATA tájéjoztató

Hírdetmény földalap

Gyermekvédő

Beiskolázási támogatás

Kedvezményes gázár több lakóegységes családi házak esetében

Gyermekorvos

alt : Gyermekorvos

A gyermekorvos rendelési ideje 2021. 05. 01-től az alábbiak szerint módosul

Beiskolázási támogatás

Ügyfélfogadás

Pályázati hírek

Öttevény-Abda kerékpárút

A héten megkezdődött az Öttevény-Abda kerékpárút kivitelezőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás. Az eljárás optimális esetben két hónapon belül, a kivitelezői szerződés megkötésével zárul.

Jövő hét második felében kerül sor a kerékpárút nyomvonalát érintő földterületek tulajdonjogának rendezésére. A közel 130 ajándékozási és adás-vételi szerződés megkötése két napot vesz igénybe. Az adminisztrációs feladatok helyszíne a Multifunkció Szolgáltató Ház lesz.

Megújul az Öttevényt Börccsel összekötő út.

A két település sikeres pályázatot nyújtott be a településeket összekötő út teljes burkolat felújítására és padkarendezésére. A munkálatok előre láthatólag a jövő évben kezdődnek. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik. Az elnyert támogatás: 224 591 615 Ft

Háziorvos

alt : Letöltés

Tisztelt Öttevényi Lakosok!

Az elektronikus úton történő sírhelymegváltással kapcsolatos folyamat a következő: Amennyiben megvan a kis zöld cédula, akkor annak a jobb felső sarkában van egy azonosító, azt kell megküldeni a telepulesuzemeltetes@otteveny.hu e-mail címre kérve a megváltás elindítását. Ha a kis zöld cédula nincs meg, akkor adja meg az elhunyt nevét, aki a sírban nyugszik, illetve nagyjából merre található a megváltani kívánt sír. (a ravatalozótól jobbra vagy balra, a járda ravatalozó felöli oldalán, vagy az ellentétes oldalán).

Válasz e-mailként küldünk egy képet az általunk beazonosított sírhelyről, melyet kérünk szintén elektronikusan visszaigazolni. A visszaigazolással együtt át kell küldeni azon személy személyi igazolványát, valamint lakcímkártyáját (mindkét oldalát, és fotó is elegendő), aki a sírhely fölött rendelkezésre jogosult személy lesz, Ő lesz a sírhely megváltója. / Figyelem a törvény szerint csak egyenesági leszármazott válthat meg sírhelyet. pl. valamely személy az anyósa, apósa sírhelyét nem válthatja meg, csak gyermeke. / Kérjük megadni a sírhely megváltójának telefonos elérhetőségét is!

A sírhely beazonosítása után válasz e-mailban megadjuk az utalandó összeget, és az átutaláshoz
szükséges minden adatot.

Az utalást követően a fenti e-mail címünkre el kell küldeni a banki átutalásról az igazolást
Az igazolás beérkezését követően aláírva, bélyegezve elkészül a sírhelymegváltásról szóló
nyilatkozat, melyet a vonatkozó számlával együtt elektronikusan megküldünk a sírhely
megváltó részére.

Dr. Bider Zsolt sk.
polgármester

Tisztelt Öttevényi Motorosok!

Az utóbbi hetekben önkormányzatunkhoz számtalan bejelentés érkezett a községünk területén közlekedő motorosokról, akik a KRESZ szabályait
megszegve, a lakott területen megengedett 50 km/h sebességnél jóval gyorsabban száguldoznak, valamint túl hangosak.
Falunk lakóinak biztonsága és nyugalma érdekében nyomatékosan felhívom a figyelmet az előírt sebességkorlátozások és a megengedett
zajszint betartására. Amennyiben ez a tendencia továbbra sem fog változni, felvesszük a kapcsolatot a rendőrséggel és az illetékes közúti hatósággal.

Bízom a motorosok megértésében és együttműködésében és remélem, hogy semmilyen szankcióra nem kerül sor!

Dr. Bider Zsolt sk.
polgármester

Változások a beiskolázási és születési támogatás szabályozásában.

2019 év nyarán a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal felhívására az Önkormányzat módosította szociális rendeletét. A módosítás következtében minden ellátás jövedelmi, vagyoni – azaz rászorultsági – alapon kerül megállapításra. Ez a változás a beiskolázási, és a születési támogatás szabályozását érinti, a további ellátási formák korábban is jövedelmi helyzethez kötöttek voltak.

A támogatás augusztus 1. és október 31. között igényelhető. Összege: általános- és középfokú oktatásban részesülő gyermek esetén 8.000-Ft, felsőfokú tanulmányokat folytató tanulónál 6.000-Ft.  A beiskolázási támogatás folyósításának feltételei:

Rendelet 14.§ (1) Jövedelmi helyzetére tekintettel beiskolázási támogatás állapítható meg azon általános iskolai-, továbbá középfokú-, valamint felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt részére, aki:

  • nappali tagozaton iskolai rendszerű oktatásban vesz részt és 23. életévét még nem töltötte be;
  • öttevényi állandó lakos;
  • a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nem részesül önkormányzati támogatásban.

(2) A beiskolázási támogatás megítélésének feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (jelenleg: 142.500-Ft), egyedül élőnél, egyedülállónál a 700 %-át (jelenleg: 199.500-Ft.).

A jövedelmi és vagyoni helyzetet igazolni kell.

A hiánytalanul benyújtott kérelmet a Polgármester 8 napon belül bírálja el. A kifizetés, a támogatás megállapítását követő 15. napig történik meg.

A kérelemnyomtatvány itt tölthető le: http://www.otteveny.hu/onkormanyzat/nyomtatvanyok

Szelektív hulladék