VP6-19.2.1.-70-9-21 Utolsó láncszem

Utolsó láncszem című projekt

VP Járda PA: 3401303084

Utolsó láncszem című projekt

 

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Pannónia Kincse Leader Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-70-9-21 kódszámú, Pannónia Kincse Leader Egyesület - Helyi fejlesztések támogatása című felhívás alapján Öttevény Község Önkormányzata, mint kezdeményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült „Utolsó láncszem” című pályázatával.

  • Pályázati kiírás kódja, és címe: VP6-19.2.1.-70-9-21 Helyi fejlesztések támogatása
  • Projekt cím: Utolsó láncszem
  • Projekt azonosító: 3401303084
  • A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 5 740 068
  • A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 5 700 036
  • A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 40 032
  • Támogatás összege (Ft): 5 415 031
  • Támogatási intenzitás: 95%
  • Elvárt eredmény: 458 Hrsz-n 133 m hosszú járda felújítása
  • Tényleges befejezés dátuma: 2024.03.06.

A fejlesztési terület a Fő út északi oldalán a 458 hrsz területen húzódó járdából a 133m hosszú, 133m2 alapterületű szakasz. Burkolata töredezett, megsüllyedt, sok helyen hiányos volt. A dilatációs hézagokban megtelepedett a fű, ezáltal a burkolat vízlevezetési képessége csökkent, ami további állapotromláshoz vezet. Számos helyen a fák gyökerei tették egyenetlenné a gyalogos közlekedésre használt területet. Az egyenetlenné vált felület karbantartása lényegesen nehezebb, gépi erővel nem mindig megoldható, a kézi munka pedig drága és a szükséges munkaerő nem áll rendelkezésre.

A korszerűsítéshez a Fő utca hasonló rekonstrukciós munkáinál már bevált műszaki megoldásokat alkalmaztuk. A meglévő betonjárda teljes pályaszerkezete elbontásra került. Helyére a korábbival azonos szélességben kétoldali kerti szegélyes támasztással, térkőburkolatú járda épült, a kapubejárók esetében a nagyobb igénybevételre tekintettel - a jövőbeni problémák és a gyors állapotromlás elkerülése érdekében - megerősített alépítménnyel. A térkő típusa és színe megegyező Fő út felújított járdaszakaszainál alkalmazottal.

Az új burkolattal megvalósultak a pályázattal elérni kívánt célok, így különösen: csökkent a terület vonatkozásában felmerülő közterületfenntartási költség, biztonságosabbá vált a közlekedés, rendeződtek egyes vízelvezetési problémák, magasabb szinten érvényesülnek a településképi elvárások.

Öttevény, 2024. 06. 26.