Lakossági tájékoztatók

Öttevényen történt elhalálozás esetén

 • A halálesetet anyakönyvezés végett az azt követő első munkanapon be kell jelenteni az Öttevényi Polgármesteri Hivatalban az anyakönyvvezetőnél.

A bejelentéshez szükséges okmányok, nyomtatványok:

 • Halottvizsgálati bizonyítvány I-IV. példánya
 • Az elhalt személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy 2001. után kiállított vezetői engedély)
 • Az elhalt személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • Az elhalt születési anyakönyvi kivonata (amennyiben nem Öttevényen született)
 • Az elhalt házassági anyakönyvi kivonata (amennyiben nem Öttevényen kötötte)

Nem Öttevényen történt elhalálozás esetén

 • Az anyakönyvezést a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezető végzi el.

A sírhellyel kapcsolatos ügyintézés

 • A temetés időpontjának ismeretében kérjük, szíveskedjenek befáradni a Polgármesteri Hivatalba, és ott az ügyintézővel egyeztetni a sírhely pontos helyét.
[showhide type="pressrelease4" more_text="Hirdetés a kábeltelevízióban" less_text="Hirdetés a kábeltelevízióban" hidden="yes"]

Önkormányzat hirdetési lehetőséget biztosít az Öttevényi Kábeltelevízió csatornáján, mely a nap 24 órájában, folyamatosan működik.

A megjelenésre szánt szöveget a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni.

A hirdetés díja (függetlenül annak terjedelmétől):
 • 1 hétre: 1.500,- Ft
 • 2 hétre: 2.500,- Ft
 • 4 hétre: 4.000,- Ft
[/showhide]
[showhide type="pressrelease5" more_text="Közvilágítás meghibásodásának bejelentése" less_text="Közvilágítás meghibásodásának bejelentése" hidden="yes"]
A közvilágítás meghibásodásával kapcsolatban az alábbi telefonszámokon lehet bejelentést tenni:
 • Öttevényi Polgármesteri Hivatal: 06 96 / 552 200
 • E-on hibabejelentő: 06 80 / 533 533
[/showhide]
[showhide type="pressrelease6" more_text="Tájékoztató a kerti hulladék égetésének szabályairól" less_text="Tájékoztató a kerti hulladék égetésének szabályairól" hidden="yes"]

Az önkormányzat rendelete alapján belterületen a kertekben a tavaszi kerti munkálatok során keletkezett hulladékot (pl.: falevelek, ágak, gaz) az alábbi szabályok betartásával lehet elégetni:

A keletkezett kerti hulladékot elsősorban újrahasznosítás útján kell kezelni. Elégetésére csak akkor kerülhet sor, ha más újrahasznosítási lehetőség nem alkalmazható.

Kerti hulladékot csak állandó felügyelet mellett, a lakókörnyezet zavarása nélkül és a tűzvédelmi előírások betartásával lehet égetni.

A füstképződés mérséklése érdekében a kerti hulladék csak száraz állapotban égethető.

A kerti hulladékkal együtt más háztartási- vagy egyéb hulladék nem égethető.

Nem égethető kerti hulladék:
 • szeles vagy ködös, erősen párás időben,
 • vasárnapokon és ünnepnapokon,
 • közterületen,
 • egészségügyi-, szociális-, gyermek-, ifjúsági- nevelési- és oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények, szabadidőközpontok és egyházi intézmények 100 méteres körzetében azok működésének időtartama alatt,
 • ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Az Önkormányzat közigazgatási területén kívül keletkezett kerti hulladékot az Önkormányzat területére behozni és ott elégetni tilos.

A kertben történő sütés, főzés, grillezés továbbra sem esik korlátozás alá.

Külterületen történő növényi hulladék égetését előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal.

[/showhide]