T.O.P- Óvoda felújítás

PROJEKTZÁRÓ BESZÁMOLÓ

 

ÖSSZEFOGLALÓ

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00028

Főkedvezményezett neve: ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Öttevény 2016, Bölcsőde intézményes bővítése ...Támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma: 2017.06.08. Szerződött támogatás összege: 49 961 475 Ft. Szerződött összköltség összege: 49 961 475 Ft. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 01. hó 01. nap. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 02. hó 28. nap A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. év 05. hó 29. nap. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 49 961 475 Ft, azaz negyvenkilencmillió-kilencszázhatvanegyezer-négyszázhetvenöt forint. Rövid szöveges összefoglaló:

Projekt célja: Meglévő 1 csoportos bölcsőde kibővítése 2 csoportra. Ez gyermeklétszámot tekintve a meglévő 14 férőhely bővítése +14 férőhellyel. A projekt műszaki-szakmai tartalma: önállóan támogatható tevékenységként új férőhely kialakítását tervezzük, melyhez szükséges a csoportszobai bútorok és játékok, egyéb eszközök beszerzése. A projekt tervezése során figyelembe vettük a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokban foglaltakat. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejezünk ki. A projekt megvalósítása nincs hatással az éghajlatváltozással, így klímakockázati tényezővel nem kell számolnunk. Az infrastruktúra fejlesztésének tervezésénél figyelembe vettük és érvényesítjük az egyetemes tervezés elveit, elsősorban a gyermekek, szüleik és a fogyatékosok igényeit. Az épületrész felújítása során biztosítjuk az akadálymentesítést. A projekt tervezése és kivitelezése során beilleszkedést teremtünk az önkormányzatunk helyi esélyegyenlőségi programban foglaltakkal. A projekt pénzügyi fenntarthatóságát önkormányzatunk biztosítani tudja. A bölcsődei ellátás szolgáltató nyilvántartásba vétele a támogatási kérelem benyújtása előtt megtörtént. A férőhely bővítése megalapozott, helyi szükségleteken alapulnak. Önkormányzatunk a bővítést saját tulajdonú ingatlanán tervezi az öttevényi 200 Hrsz-on. A megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való –kirekesztés nélküli – hozzáférést. A tervezés során beépítésre kerülnek az energiahatékonysági intézkedések. A beruházás tervezésébe és kivitelezésébe segítségünkre van egy kisgyermekellátás területén jártas szakember, valamint bevonásra kerül egy rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök. A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI Látványtervek:

A beruházással kapcsolatos aktuális lakossági információkat keressék a "Hírek" oldalon.