Óvodánkról

ovi1 ovi2 ovi3 ovi4_kis ovi5_kis ovi6_kis ovi7_kis ovi8_kis ovi9_kis ovi10_kis

Óvodánk 1969-ben két csoporttal kezdte meg működését, a korábbi Általános Iskola épületének átalakításával. Az idő múlásával három, majd egy új óvodai épület ugyanazon székhelyen belüli felépítésével öt csoporttá fejlődött az intézmény. Azonban 1996-ban a gyermeklétszám csökkenésével egy óvodai csoport megszűnt.

2014. nyarán új csoport kialakítására került sor a megnövekedett gyermeklétszám és igény tükrében, így szeptembertől ismét öt csoporttal működik az óvoda. A vegyes életkorú csoportszerveződést ezzel egyidejűleg felváltotta a részben osztott csoportszerkezet. Ennek megfelelően jelenleg két nagy-középső és három kis-középső csoporttal működik óvodánk.

2009. szeptemberétől bölcsődei csoport kialakítására került sor, mely azóta is – az óvodához hasonlóan - maximális kihasználtsággal működik.

Óvodapedagógusaink, kisgyermeknevelőink folyamatos önképzéssel és a gyermekek érdekeit mindenek felett előtérbe helyező, szeretetteljes attitűddel biztosítják gyermekeink harmonikus fejlődését, melyhez elengedhetetlen a szülőkkel való partneri kapcsolat. Óvodánkban, Bölcsődénkben, jól felszerelt csoportszobák, valamint tágas gyermekbarát, sok mozgásfejlesztő játékkal ellátott udvar áll a gyermekek rendelkezésére. Tevékenységünkkel a gyermekek testi, lelki, szellemi kibontakozását, fejlődését segítjük. Igyekszünk megfelelni az óvodával szemben támasztott követelményeknek, társadalmi igényeknek és el szeretnénk érni, hogy az óvodásaink sikeresek legyenek, és kudarc nélkül, zökkenőmentesen kezdhessék el az iskolát. A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, differenciáltan szervezzük a velük való foglalkozásokat, játékosan, sok mozgással, felfedező, cselekvő aktivitással, illetve minél több közvetlen tapasztalatszerzési lehetőség által.

Nevelőmunkánkat a saját készítésű, helyi Pedagógiai Programunk szellemében végezzük. Pedagógiai Programunkban kiemelt feladatként kezeljük az egészséges életmódra nevelést, egészségfejlesztést, az egészség óvását, védelmét, a külső világ tevékeny megismerését, óvását, a helyi hagyományok ápolását. Ennek érdekében folyamatosan törekszünk az egységes, tudatos szemléletformálásra. Programjainkat mindezek szellemében célorientáltan bővítjük, szervezzük. Többek között minden évben egészség hetet, gyümölcsnapot tartunk, lehetőség szerint ovi-olimpiát szervezünk, veszünk részt rajta. Törekvéseink, céltudatos munkánk gyümölcseként 2014 decemberében intézményünk elnyerte a Zöld Óvoda címet.

Nagy gondot fordítunk az életkori igények szerinti testi, lelki szükségleteik kielégítésére, a szabad játék, a főként levegőn történő változatos mozgás lehetőségeinek megteremtésére, az anyanyelvi nevelésre, az erkölcsi –érzelmi - közösségi nevelés szükségességére.

A három – hét évesek nevelésében minden lehetséges tevékenységet a természetes életritmusra épített ismétlődő napirendben az érzelmi és értelmi fejlődésre ható pozitív, a gyermeki megnyilvánulásokkal összhangban lévő nevelői eljárásokkal igyekszünk megoldani.

Olyan tevékenységi és szervezeti formákat választunk, amiben a gyermekek jól érzik magukat, ami számukra természetes, ami megnyitja kultúra-felvevő képességüket. Érdekesek és hasznosak, valamint gazdag élményforrásul szolgálnak. A mindennapi mozgás, rajzolás, festés, mintázás, énekes játékok, verselés, mesehallgatás, bábozás, a környezettel való tevékeny ismerkedés, illetve a játék, mely nem csupán az egyik lehetséges tevékenység, hanem az óvodás gyermekek életmódja. Ebben lehet hatékony a fejlesztés, az emberi élethez szükséges tulajdonságok, képességek kibontakoztatása, megalapozása.

Óvodai nevelésünkben – a fentieken túl - kiemelt jelentőséggel bír a hagyományok ápolása, a gyermekek hagyományőrző szemléletének formálása. A gyermekek számára nyújtott ismeretanyagot a jeles napok köré csoportosítjuk, sok élménnyel tűzdelve: szüret, kirándulások, színházlátogatások, családi délutánok, oviolimpia, ünnepi készülődések, koncert látogatások. Nevelőmunkánkban kiemelt helyet foglalnak el a népi dalos játékok, népi kismesterségek, népi mondókák, népmesék. Hagyományőrző néptánccsoportunk színesíti óvodánk életét, egyben fejlődik a gyermekek mozgása, ritmusérzéke, hallása. Több éve hagyományőrző munkaközösség működik az óvodában, melynek célja a hagyományok, jeles napok felelevenítése, átörökítése és megőrzése. Ennek keretén belül látogatjuk egymás foglalkozásait, melyből sok, hasznos tapasztalatra teszünk szert. Igyekszünk repertoárunkat színesíteni, bővíteni évről-évre. Külső, egyre szélesebb és szorosabb kapcsolatrendszerünket igyekszünk megőrizni és bővíteni. Öt éve csatlakoztunk a Győrújbarát és Térsége Óvodáinak Egyesületéhez, mely emeli és segíti szakmai megújulásunkat, szélesíti kapcsolatrendszerünket, összefogásunkat. Jelenleg a Zöld Óvoda program szellemében dolgozó óvodákkal igyekszünk szorosabb kapcsolatot kialakítani. Óvodánkban és Bölcsődénkben a szakmai munka minőségének biztosítása, partnereink megelégedettsége érdekében kiépítettük a Minőségfejlesztő rendszert, melyet folyamatosan aktualizálunk.

Óvodánk esztétikus, biztonságos környezetével, szeretetteljes melegséget sugárzó miliőjével, elsősorban a szabad játék és az egészséges életmódra nevelés, hagyományőrzés sajátos eszközeivel készíti fel a gyermekeinket az életre. A nyílt napok keretében lehetőséget kínálunk a szülőknek, érdeklődőknek, hogy betekintést nyerjenek az óvodai élet mindennapjaiba, az óvodai nevelési feladatok megvalósításának mikéntjébe. A szülők kívánságát és a gyermekek érdekeit figyelembe véve, az elégedettséget mérlegelve alakítjuk életünket, melyhez párosul a dolgozók hivatásszeretete is.

Alkalmazotti körünk összességében együttgondolkodó, empatikus, szeretetteljes közösség, melyre büszkék vagyunk. Örülünk egymás sikerének, előmenetelének, céljainak, hiszen a magas színvonalon végzett munka, a megszerzett tudás elsősorban a gyermekek érdekeit, ám egyaránt a szülők és az egész intézmény érdekét is szolgálja.