Gazdasági Program

Öttevény Község Önkormányzatának
középtávú, 2019-2024 közötti időszakra szóló gazdasági programja, és hosszútávú fejlesztési stratégiája.

A gazdasági program készítése minden újonnan alakult képviselő-testület számára kötelező feladat. A programalkotás létjogosultságát elsődlegesen maga az önkormányzati autonómia, illetve az abból fakadó cselekvési lehetőség adja. A helyi önkormányzás, mint a helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása nem értelmezhető a gazdálkodás, gazdasági tervezés szabadsága nélkül.
A tervezés célja, hogy a pénzügyi erőforrásokat ne emésszék fel a pillanatnyi adottságok és lehetőségek kihasználására épülő eseti döntések, melyek az idő próbáját a kellő megalapozottság és tervszerű gondolkodás hányában nem állják ki.
A jó gazdasági program tehát olyan zsinórmérték a döntéshozók számára, ami nem enged letérni a társadalom számára hasznos fejlődési pályáról. Figyelmezteti a döntéshozót minden olyan esetben amikor az alkalmi, de a célokhoz nem illeszkedő lehetőségek kihasználásával maguk a célok kerülnének veszélybe.

A program egy 104 oldalas dokumentum, amely két fő részből áll.
A Megalapozó rész elemei: a település földrajzi- éghajlati- geopolitikai- adottságait, demográfiai helyzetének alakulását, társadalmi gazdasági infrastrukturális kulturális és oktatási helyzetét bemutató helyzetelemzés, az ezen alapuló az helyzetértékelés, a programra hatással lévő külső körülmények bemutatása, a pénzügyi alapok feltérképezése, a célmeghatározás, és a programmonitoring fejezet.
A Projektjavaslatok rész a település valamennyi a jelenben érzékelhető fejlesztési igényére kitér. Mindösszesen 2.792.638.976,-Ft értékű fejlesztést tartalmaz, amelyből a jelen 89.298.712- Ft a pályázaton elnyert forrás, 15.480.000-Ft a saját erős forráskiváltás, és 240.490.234-Ft a pályázati döntésre váró „forrásvárományt” tud felmutatni. A hiányzó rész előteremtése a jövő feladata, amely reálisan számolva nem közép hanem hosszú távon érhető el. A program e része csoportosítva, egyedi projektazonosítók alkalmazásával mutatja be a közép és hosszútávú fejlesztési elképzeléseket, szám szerint 54 projektet. Minden projekt esetében egységes szerkezetben jelöli a projektazonosítót, beavatkozási területet, fejlesztési célt, eszköz és feltételrendszert, fejlesztési költséget/elnyert támogatást/saját erős kivitelezési értéket, készültségi fokot, prioritási szintet, és a projekt főbb elemeit.
Mindazoknak ajánljuk figyelmébe, akik érdekel a település jelene, és kíváncsiak a jövőről alkotott víziók egyikére.

Dr. Bider Zsolt polgármester