Látnivalók

Kastély

kastely1_kis kastely2_kis kastely3_kis
Leírás:

A kastélyt történetét számtalan rejtély övezi, amely máig nem látott napvilágot. Öttevény gazdag történelme és feledhetetlen hangulata érezhető a kastély minden zugában. A kastély épülete a 18. századból származik, Öttevény legnagyobb birtokosai közül Földváry Miklós báró építtette feleségének 1870-ben a Bécs –Pozsony –Budapest főútvonal mentén. Az épület – amelyet később kastéllyá bővítettek, ezután Földváry Miklós lánya, Földváry Valéria tulajdonába került, aki 1895-ben férjhez ment gróf Csáky Károlyhoz (1873-1945). Később a kastély magántulajdonba került, ezzel egy időben kezdetét vette a szálloda több fázisban történő felújítása. 2009-ben az épület újra megnyitotta kapuit és kastélyszállóként a Chateau Földváry nevet kapta.

Elérhetőség:

Római katolikus templom

romai_katolikus_templom_kis romai_katolikus_templom2_kis
Leírás:

A hívek hitbuzgók és áldozatkészek, a háborúban elvitt három harang helyébe kettőt gyorsan pótoltak, a harmadikat pedig „Hősök Harangja” néven 1929-ben szentelték fel. A Római Katolikus Templom 1720 körül épült. Más források 1786-ra teszik az építés dátumát, kegyura gróf Khun-Héderváry Károly Még korábbi dátumot valószínűsít, hogy egy 1698-ban készült Győri Székesegyházi Főesperesség egyházlátogatási jegyzőkönyvében már említik az öttevényi Szent Tamás apostol tiszteletére szentelt templomot. Az épületet többször felújították, illetve a faluban 1849-ben pusztított tűzvészben keletkezett sérülések miatt újjáépítették. Egyházi jelentések szerint véletlen tűzeset volt bár az a monda is járta, hogy a templomot németek gyújtották fel. A templomban található a három harang közül 1934-ben öntötték és szentelték fel a úgynevezett " Hősök harangját", melyen a háborúkban elesett hősök nevei szerepelnek. A második világháború eseményei két harangtól fosztották meg a templomot. Az elvitt két harang helyére a hívek és a plébánia közössége 1992-ben a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére egyet újraöntetett. A közösségben három vallásos egyesülés működik: Oltáregyesület, a Rózsafüzér és az Örökimádás Társulat. A templom és környezete legutoljára 2013-14 évben felújításra került. A templom oldalfalán egy szép "Trianoni emlékfa" látható Bognár Pál volt öttevényi fafaragó munkája. Ugyancsak a külső falfelületen egy márvány emléktáblával emlékeznek meg a katolikus hívek volt plébánosukról Maráz Lajosról, aki az 1956 forradalom és szabadságharc egyik áldozata volt.

Elérhetőség:
 • Cím: 9153 Öttevény, Fő u. 120.
 • Telefon: 06 96 / 485 062
 • Email cím:
 • Weboldal:
 • GPS koordináta (térképhez):
 • Nyitva tartás:
 • Információ kérhető: Winkler Zsolt

Evangélikus templom

evangelikus_templom_kis
Leírás:

Hogy miért csak a XX. század elején épült ez a templom, arra hajdani századok adnak magyarázatot. A Pálmai Lajos lelkész által összeállított, 1927-es évkönyvben a következő olvasható:

" ... a reformáció hajnalán hosszú időn át önálló, nagy evang. gyülekezet volt Öttevényen templommal,iskolával,lelkésszel,tanítóval. 1634-ben vették el erőszakkal templomunkat. Ez az esztendő halálos döfést mért a Szigetköz evangélikus gyülekezeteire. Öt gyülekezetet semmisített meg. A többiek teljesen elpusztultak. Ahol valamikor ev. templom állott , ott ma hírmagnak sincs evang. Ember. Ki gondol ma Hédervár, Remete,Lipót, Ásvány, Szentpálban arra, hogy ezek valamikor jóformán színtiszta evang. Községek voltak. Az öttevényiek a szent maradék. Ők tartottak ki egyedül. Évszázados vágy lobog bennük. Siratják, mint zsidó az elvett templomot. "

Győr megyében, a megosztott templomban is igyekeztek az evangélikus és református lelkészek tevékenységükben megakadályozni. Az evangélikus lelkésznek nem engedélyezték a betegek vigasztalását, az úrvacsora osztását. Társadalmi nyomás nehezedett még a céhek evangélikus tagjaira is . Erre az időre esik az öttevényi templom elfoglalása . I Lipót uralkodása alatt – 1671-72ben- felszámolták az igen kicsi imaházakat is . 80Lelkészt űztek el a falvakból. AZ öttevényieknek hitükért való küzdelme folytatódott. AZ évszázadok múlásával az evangélikus családok utódokat neveltek ,akik őrizték elődeik erős hitét. Nem mondtak el arról, hogy közösségüknek templomot emeljenek. A XX.század elején , 1907-ben Gyurátz Ferenc püspök meglátogatta az öttevényi gyülekezetet. A Földváry kastélyban látták vendégül. Földváry Miklósné lelkesen fogadta a templomépítés gondolatát,amely ekkor még meghiúsult. A megindult mozgalom nem volt elég erős. Az 1914-ben bekövetkezett világháború ,a trianoni békediktátum az ország súlyos gazdasági helyzete egy időre visszafogta a templom építés tervét. De nem túl hosszú ideig. 1928-ban sem valósult meg az építés : telket kellett szerezni hozzá. Végül özv. Kiss Károlyné – néhai Lumnitzer Mihály volt ev. egyházfelügyelő lánya- adott kedvező feltételekkel telket.1929.április 22-én történik az első kapavágás. , május 5-én pedig az ünnepélyes alapkőletétel. A templom felszentelésére 1929.aug. 25Én került sor Kapi Béla püspök szolgálatával, több egyházi elöljáró kíséretében.

Elérhetőség:
 • Cím: 9153 Öttevény, Petőfi S. u. 1.
 • Telefon: 06 96 / 485 090
 • Információ kérhető: Kovács László

Római katolikus plébánia

plebania_kis
Leírás: Elérhetőség:
 • Cím: 9153 Öttevény, Fő u. 120.
 • Telefon: 06 96 / 485 062
 • Információ kérhető: Winkler Zsolt, plébánia

Hősök emlékműve

hosok_emlekmuve_kis
Leírás: Elérhetőség:
 • Cím: 9153 Öttevény, Fő u. (Emlékpark)

Millenniumi kereszt

milleniumi_korpusz_kis
Leírás: Elérhetőség:
 • Cím: 9153 Öttevény, Fő u. Emlékpark

Római kori emlékek

romai_ko_kis

A település belterületén a mai 1. számú főút mentén található a Római provinciális időszakból való egykori útvonal, amely Ad Flexumból Arrabona irányába haladt. Az útvonal jelentőségét jól jelzik a területen előkerült provinciális időszakból származó emlékek nagy száma. Számos épített emlék is ismert, római őrtorony volt a Csiszló-dűlőben, illetve egy hasonló őrtorony a telki-dűlőben is. Az úthoz köthető, az Öttevény–Kereszt lelőhelyen talált római mérföldkő is. A római időszakra keltezhetőek a Huszár-dombon talált kerámiatöredékek, valamint a Gulya-járás mentén talált emlékek.

Szűz Mária szobor

Maria szobor 1 Maria szobor 2
Leírás:

Falunk szívében található Mária szobrot 1902-ben Varga András és neje Farnadi Mária ajándékozta a településünknek. 2014 évben pályázat segítségével megújult a több mint száz éves emlékhely.

Elérhetőség:
 • Cím: 9153 Öttevény, Fő u. (Emlékpark)

Kőkereszt korpusszal

kokereszt_korpusz_kis
Leírás: Elérhetőség:
 • Cím: 9153 Öttevény, Templom utca (templom kertje)
kokereszt_korpusz2_kis
Leírás:

A régi temetőben található kőkeresztet Börzsei István és Gerlock Marcella állították.

Elérhetőség:
 • Cím: 9153 Öttevény, Leneskerti utca (régi temető)
 • GPS koordináta (térképhez):
 • Információ kérhető:

Kálvária emlékkereszt

kalvaria_emlekkereszt_kis
Leírás: Elérhetőség:
 • Cím: 9153 Öttevény, Templom utca

Harangláb

haranglab_kis
Leírás: Elérhetőség:
 • Cím: 9153 Öttevény, Leneskerti u. (új temető)

Vasútállomás

vasutallomas_kis
Leírás: Elérhetőség:
 • Cím: 9153 Öttevény, Petőfi S. u.

Fakereszt

fakereszt_kis
Leírás: Elérhetőség:
 • Cím: 9153 Öttevény, Leneskerti utca (új temető)